Excavació

Un llarg camí

Blueprom Team, Canal de comunicació
  • Projectes
  • Parc Eòlic
  • Obres
  • Solans

El parc eòlic Solans es va començar a desenvolupar a principis dels anys 2000. El mes de gener de l’any 2003 es va resoldre la Declaració d’impacte ambiental favorable d’un primer projecte de 31,5 MW de potència del que el Juny de l’any 2003 es va resoldre la Autortizació Administrativa. Aquest projecte, però, no es va poder dur a terme per la impossibilitat -en aquell moment- de connexió a la xarxa.


Una vegada resoltes les dificultats de la connexió a la xarxa, l’any 2010 es va tramitar un nou disseny del projecte, de 50 MW de potència, que l’any 2011 va obtenir una nova Declaració d’Impacte ambiental Favorable, i la Autorització Administrativa per a 20 aerogeneradors de 2,5 MW cadascún. Malgrat obtenir també les llicències municipals d’obres, el projecte no es va poder dur a terme per la impossibilitat de complir amb els terminis que establia la normativa estatal per tal de poder accedir al règim econòmic (primes a les renovables) necessari per a fer viable els projectes d’energies renovables en aquells temps, règim que es va esgotar l’any 2012.

Fonament

Al cap d’uns anys, a causa de la evolució tecnològica (rotor de major diàmetre) i la reducció de costos de fabricació dels aerogeneradors, el projecte va tornar a entrar dins dels paràmetres de viabilitat econòmica sense necessitat de primes. Tant és així que l’any 2019, el seu promotor EOLIA RENOVABLES va sol·licitar la modificació de la autorització administrativa per a un projecte de 44 MW, amb les mateixes posicions que el de l’any 2011, amb aerogeneradors amb una potència una mica inferior (2,2 MW respecte els 2,5 del projecte anterior) però amb una eficiència molt superior.


Després que la administració ambiental ratifiqués la validesa de la Declaració d’Impacte ambiental, declarant que el projecte del 2019 no suposava un canvi substancial respecte el del 2011, el mes de novembre del 2019 es va atorgar la Modificació de la Autorització Administrativa del projecte. El mateix mes de Novembre es van atorgar les llicències d’obres per part dels Ajuntaments de Llardecans i La Granadella, i es van començar materialment les obres de construcció el dia 10/12/2019, acreditant-se aquest fet davant de totes les administracions competents en materia de Medi Ambient i Energia, així com dels Ajuntaments.

 

Fonament

Durant l’any 2020 es van continuar treballs d’execució del projecte, tot i que, a causa de la pandèmia provocada pel COVID-19, no es van poder dur a terme les actuacions més aparents (excavació de cimentacions, construcció dels vials principals, i la pròpia instal·lació dels aerogeneradors, etc…). Sí es va poder avançar, però, en la part administrativa relativa a la Declaració d’Util·litat Pública i en l’aixecament, el passat mes de Juliol del 2021 de les actes prèvies a la ocupació, per la expropiació dels molt pocs terrenys (aproximadament el 5%) en que el promotor no havia obtingut els permisos dels propietaris (permisos obtinguts en el 95% restant de casos).


Actualment els treballs continuen, i agafen un caràcter de major visibilitat i rellevància donat que ja s’estan executant els desbrossaments i tales d’arbrat. Aquesta mateixa setmana s'ha iniciat l'excavació de les primeres cimentacions dels aerogeneradors.

Últimes notícies