Agrovoltaica

Planta Fotovoltaica La Romiguera

Blueprom Team, Canal de comunicació

  Avui ha sortit a informació pública la Planta Fotovoltaica La Romiguera, un projecte de 8 MW que estem desenvolupant per Energies Renovables Terra Ferma al terme municipal de Montblanc.

  El projecte generarà uns 14.658 MWh/any, que evitaran les emissions de 3.533 T de COcada any i podria donar electricitat a 1.477 famílies.

  Aquest projecte formarà part del LOGIS Montblanc, una plataforma logística intermodal, amb connexió ferroviària, que promou CIMALSA, empresa de la Generalitat, que va licitar els terrenys on s'ubica la planta, sent Energies Renovables Terra Ferma l'adjudicatària del concurs. Esperem que la planta pugui aportar energia de proximitat als equipaments que s'hi instal·laran.

  Aquesta planta serà compatible amb un cert aprofitament agrari, amb conreus entre fileres i en espais marginals, amb ramaderia ovina i apicultura. Per desenvolupar tot això tenim acords amb pagesos locals. L'espai, dedicat actualment al monocultiu de cereal, passarà a ser de conreu ecològic, amb aprofitament de plantes aromàtiques, lleguminoses i guarets florits per afavorir als polinitzadors. A més proposem aportar maquinària agrària electrificada, amb l'estalvi en diners i emissions que això suposa per l'activitat agrícola. Plantegem una planta d'estructures sense formigó i mesures ambientals per convertir-la en un refugi de biodiversitat, sense pesticides ni contaminants de cap mena, poc visible des de l'entorn gràcies a apantallaments vegetals i altres mesures paisatgístiques.

  La seva línia d'evacuació va totalment soterrada fins a SET Montblanc.

  Agrovoltaica

  Últimes notícies