PV_ovelles

Els altres beneficis de l’Energia Solar.

Blueprom Team, Canal de comunicació

  És evident que les energies renovables són una via estratègica per mitigar el canvi climàtic. A la vegada, també se’n parla molt del seu gran inconvenient, la necessitat d’ocupar molt espai. De fet, per transformar l’energia del sol en 1 MW d’energia elèctrica, actualment fan falta aproximadament menys de 2 hectàrees de terreny i aquesta proporció es va reduint a mida que millora la tecnologia.

  Però, què implica ocupar aquest terreny? Quin és l’impacte real d’una instal·lació solar? Les veus a favor i en contra són nombroses, però el cert és que encara existeix molt poca informació objectiva sobre l’efecte real de les plantes solars sobre el territori.

   

  COM ES CONSTRUEIXEN LES PLANTES FOTOVOLTAIQUES ACTUALMENT?

  La tecnologia fotovoltaica evoluciona molt ràpidament, i amb ella també ho fa la manera de construir les plantes solars, que cada cop són més eficients i amb menys impacte sobre el terreny.

  Actualment, no cal fer grans moviments de terres ni construir fonaments de formigó per instal·lar panells solars. Els suports de les plaques, fets d’acer, es claven directament al terreny a una profunditat d’un metre i mig aproximadament, de manera que es tracta d’una instal·lació fàcilment reversible i que no deixa residus a llarg termini.

  Això vol dir que el terreny pot continuar complint amb les seves funcions ecològiques, tot i que en un escenari diferent al d’abans de la instal·lació. En tractar-se de tecnologies molt noves i en constant evolució, com a societat no disposem de dades històriques sobre els canvis que produeix una planta fotovoltaica en l’entorn immediat. No obstant, cada cop existeix més informació al respecte.

   

  QUÈ EN DIUEN ELS ESTUDIS CIENTÍFICS?

  Paral·lelament al desenvolupament de l’energia fotovoltaica, van sorgint estudis enfocats a saber quins canvis hi ha a nivell ecològic quan s’instal·la una planta solar en un terreny que anteriorment tenia un ús agrícola.

  En el camí de documentar els canvis que generen les instal·lacions fotovoltaiques al medi on es situen, recentment s’han publicat alguns articles científics, realitzats en territori espanyol i en plantes fotovoltaiques de darrera tecnologia, amb pocs anys d’antiguitat.

  Aquí detallem les conclusions a que han arribat 3 d’aquests estudis:

  - Informe sobre impactos ambientales asociados a la construcción de plantas solares fotovoltaicas en la Mancha(Universidad de Castilla-La Mancha, 2021)

  1. El sòl recupera l’activitat i per tant l’equilibri entre els organismes vius, la matèria orgànica i la matèria mineral (cal recordar que les pràctiques agrícoles convencionals degraden aquest equilibri).

  2. La coberta vegetal evoluciona paral·lelament, augmentant la seva biodiversitat, i permet aprofitaments secundaris de la instal·lació (com apicultura, plantes medicinals i pastures).

  3. En una planta fotovoltaica, aproximadament un 90% del sòl queda lliure d’instal·lacions, permetent mantenir la vegetació autòctona i esdevenir hàbitat i refugi de diverses espècies animals.

  - Estudio de biodiversidad de aves y otras especies de fauna en tres instalaciones solares fotovoltaicas (UNEF, 2021)

  - Estudio de biodiversidad de aves y otras especies de fauna en cuatro instalaciones solares fotovoltaicas (UNEF, 2022)

  Aquests dos informes recullen els resultats d’un estudi en dos anys consecutius. En quatre plantes fotovoltaiques d’entre 100 i 450 ha, gestionades amb renaturalització de la coberta vegetal, s’han fet inventaris d’avifauna dins i fora de la instal·lació, arribant a les conclusions de que, una vegada posada en marxa una instal·lació fotovoltaica, el seu espai resulta apte per la presència d’un bon nombre d’espècies d’aus, invertebrats i altres vertebrats. A més, pot facilitar un espai segur per a la seva reproducció, com s’ha demostrat per al Torlit comú i el Gaig blau (dues espècies vulnerables, representants d’hàbitats amenaçats per la intensificació agrícola), i un espai d’alimentació per a diverses rapinyaires.

  Aquests articles aporten evidència de com un bon disseny i una gestió adequada, no tan sols no són perjudicials, sinó que poden aportar beneficis a molts nivells, en comparació amb l’activitat agrícola convencional de la zona.

   

  COM ACTUA L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DAVANT ELS PROJECTES DE NOVES PLANTES FOTOVOLTAIQUES?

  El desembre de 2022, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va publicar un document de Criteris ambientals en els projectes de plantes solars fotovoltaiques, per tal de garantir que la instal·lació de plantes fotovoltaiques al nostre país contribueix a preservar, o fins i tot promoure la biodiversitat.

  En aquest document, l’administració ambiental del nostre país es fa ressò dels darrers estudis científics, i afirma:

  "Amb les mesures adequades,les plantes solars fotovoltaiques poden arribar a promoure i a conservar la biodiversitat. Cal tenir present que en una planta solar fotovoltaica, aproximadament, un 90% del sòl queda lliure d’instal·lacions permetent mantenir la vegetació autòctona i ser hàbitat i refugi de diverses espècies animals. La biodiversitat que es pugui assolir a l’àmbit de la planta és directament proporcional a les mesures i criteris de gestió que s’hi apliquin, com més mesures, major benefici per a la biodiversitat. Així, no només es pot aconseguir mantenir l'equilibri ecosistèmic, sinó que,fins i tot, el medi es pot recuperar favorablement."

   

  QUÈ APORTEN AL MEDI AMBIENT LES PLANTES FOTOVOLTAIQUES DE BLUEPROM?

  Més enllà d'aportar gran quantitat d'energia neta, necessària per lluitar contra el canvi climàtic substituint energies fóssils i estalviant milers de tones de CO2, a BluePROM sempre hem considerat una prioritat el fet de preservar el medi i contribuir a millorar-lo. És per això que la gran majoria de mesures que proposa la guia de Criteris ambientals del DTS, ja s’aplicaven en tots els nostres projectes des dels inicis de l’empresa.

  Alguns exemples d’aquestes mesures que apliquem des de fa temps són: el manteniment d’una coberta vegetal permanent, introduint la pastura per mantenir-la controlada, la instal·lació de caixes niu i refugis de fauna diversos, el mantenir corredors interiors de vegetació arbustiva, l’apicultura o fins i tot la compatibilitat amb el conreu.

   

  CONCLUSIONS

  En aquest article hem vist com les plantes fotovoltaiques poden tenir importants beneficis per al medi ambient més immediat, més enllà del conegut efecte mitigador del canvi climàtic que tenen les energies renovables. Els darrers estudis científics així ho van demostrant, i de la mateixa manera l’administració va adoptant els criteris necessaris per tal que les plantes fotovoltaiques que s’instal·len a Catalunya siguin beneficioses tant per a la societat en general com per al seu entorn més immediat. A BluePROM, hem treballat des del nostre primer dia perquè així sigui a totes les plantes fotovoltaiques que gestionem. Al nostre blog hi podeu trobar més informació sobre tots els nostres projectes que ja disposen d’autorització ambiental.

  Últimes notícies