Solar

QUÈ FEM

Gestionem projectes d'energia renovable, eòlics i fotovoltaics, des de la primera idea fins que acaben la seva vida útil.

La nostra passió és desenvolupar projectes de producció d'energia a partir de fonts renovables, eòlics i fotovoltaics, des de la fase d'identificació de l'oportunitat fins al final de la vida útil.

Aconseguir que un projecte d'energies renovables es construeixi, i arribi a la fase d'operació sempre ha estat un treball feixuc i de molts anys, per aconseguir l'encaix tecnològic i ambiental i la recerca de consens i adaptació al territori. Tot i que les normatives actuals pretenen reduir els terminis de tramitació dels projectes, el cert és que cal fer molta feina i salvar infinitat d'obstacles per aconseguir-ho. Més enllà de la documentació exigible per la normativa per a l'obtenció de l'Autorització Administrativa (Projecte executiu, Estudi d'Impacte Ambiental i Paisatgístic, Projecte Urbanístic, Anàlisi d'Afectacions Agràries, etc.) l'administració o els experts amb qui treballem requereixen la elaboració d'estudis addicionals per garantir que els projectes siguin compatibles amb diferents vectors (ambientals, culturals, etc.) que puguin existir en el seu àmbit dinfluència. Per a la realització d'aquests estudis arqueològics, paleontològics, de fauna, flora, edafològics i d'altres, comptem amb el nostre propi equip i una xarxa de col·laboradors de primer nivell, especialistes en cada matèria, amb els que tenim una llarga experiència de resultats d'èxit.

La normativa evoluciona i cal adaptar els projectes als nous requeriments que, a cada moment, ens plantegi l'administració. El nostre equip és prou ràpid i flexible per resoldre els reptes que puguin sorgir.

El nostre objectiu és aconseguir que els projectes obtinguin totes les autoritzacions necessàries per ser construïts com més aviat millor. Només així podrem fer front com a societat al canvi climàtic, les pujades del preu de l'electricitat, la dependència energètica de l'exterior o el tancament de les centrals nuclears.

L´experiència ens demostra que, per diferents motius, no tots els projectes arriben a ser construïts. Fent-los cada cop millors, més integrats al seu entorn i a la societat, i més rendibles, esperem aconseguir que, si no tots, la major part dels projectes que gestionem arribin a la fase d'operació.

Oficina

La nostra feina no acaba quan un projecte aconsegueix els Permisos, Llicències i Autoritzacions per poder-se construir (Ready To Build). També ajudem als nostres clients a aconseguir el finançament, licitem les obres, fem el seguiment de la construcció, per tal que el projecte es construeixi dins de termini i pressupost i amb la qualitat exigida, aconseguim els permisos finals d'obra i posem la instal·lació en funcionament.

Durant tots aquests processos fem d'interlocutors amb les administracions i el territori, en defensa dels drets dels nostres clients.

Disposem d´una dilatada experiència en la gestió dels permisos d´accés i connexió a les xarxes de Transport i Distribució per als projectes que gestionem.


Entre els nostres actius hi ha també un equip propi de gestió de permisos de terrenys, encarregat d'obtenir els contractes d'arrendament o compra dels terrenys on s'implanten els nostres projectes.

Imatge
Solar

Gestionem projectes fotovoltaics en un rang d’entre 5 i 50 MW. La mitjana dels nostres projectes és de 25 MW.

Per assolir els objectius marcats pel Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya es calcula que l'any 2050 caldrà que s'hagin instal·lat 30.000 MW fotovoltaics (el 2020, la potència fotovoltaica instal·lada a Catalunya era de 345 MW). Atès que cada MW instal·lat necessita aproximadament 1,5 ha de terreny raonablement pla, es dedueix que es necessiten 45.000 ha en total. En la darrera dècada s'han abandonat 100.000 ha de terrenys de cultiu per motius que no tenen res a veure amb les renovables. Catalunya té, segons IDESCAT, 828.811 ha de cultiu.

Imatge
Ovelles

Es calcula també que ocupant totes les teulades disponibles per a autoconsum es podria assolir prop d'un 30% de l'objectiu en fotovoltaica per al 2050, cosa que significa que la resta de 20.000 MW s'hauran d'instal·lar sobre terreny, ocupant 30.000 ha. Si s'ubiquen tots aquests projectes sobre terrenys de cultiu, que són els majoritàriament compatibles amb l'ús fotovoltaic, suposaria únicament un 2,4 % dels terrenys de cultiu actuals, fet que, vist des d'una altra perspectiva, equival a fer servir un 30% de la superfície de cultiu abandonada en els darrers anys.

La nostra preocupació principal a l'hora de dissenyar els nostres projectes és la seva integració amb l'entorn natural i paisatgístic. En tots els casos, les estructures van clavades directament a terra, sense formigó, per no afectar la qualitat del sòl. Aquest sistema permet una recuperació ràpida de les finques un cop acaba la vida útil del projecte.

Imatge
Terròs

Amb la intenció de crear prats naturals que serveixin com a refugis de biodiversitat, preveiem la plantació d'espècies vegetals salvatges i autòctones dins del projecte, també sota les plaques. Estem desenvolupant alguns projectes d'integració entre l'activitat fotovoltaica i l'explotació agrícola per mantenir cultius aprofitables, ramaderia, apicultura i d'altres.

Per a una millor integració dels projectes fotovoltaics al seu entorn proposem la creació de barreres visuals vegetals, fent-les així més permeables al pas de fauna. Integrem i proposem mesures ambientals correctores i compensatòries, com la creació de refugis d'insectes, ratpenats i ocells, o el manteniment dels marges arboris i arbustius.