Mesurant l'àliga

Impacte Ambiental

Blueprom Team, Canal de comunicació
  • Sostenibilitat
  • Fotovoltaica
  • Avifauna

Aconseguir que un projecte d'energies renovables estigui construït demana molt més que obtenir el pronunciament favorable de la Ponència d’energies renovables. De fet, aquest n’és només el punt de partida. Sovint, de resultes d'aquesta consulta prèvia, a més dels documents imprescindibles que demana el Decret Llei 16/2019 de la Generalitat per la següent fase de la tramitació (Projecte executiu, estudi d'impacte ambiental i paisatgístic, projecte urbanístic, etc.), la Ponència o els experts amb els que treballem ens demanen fer estudis addicionals per garantir que els projectes siguin compatibles amb diferents vectors (ambientals, culturals, etc.) qui hi puguin haver en el seu àmbit d’influència. Aquests estudis poden ser: arqueològics, paleontològics, de fauna, flora i d'altres que encarreguem a especialistes independents en cada matèria.

Tot i que és habitual en l'eòlica, ara per primera vegada ens hem trobat que demanin per un projecte fotovoltaic la captura i seguiment GPS d'alguna de les espècies amenaçades que tenim a Catalunya.

En aquesta foto veureu el moment en que seguint les indicacions de les autoritats ambientals, es prenen mides d'una àliga cuabarrada (Aquila fasciata) per poder posar-li un sistema de seguiment que ens permetrà saber per on s'ha mogut durant els propers dotze mesos. Gràcies a aquest seguiment, l'administració podrà valorar la incidència que podria tenir un dels parcs fotovoltaics que estem tramitant, en aquesta parella d'àligues en concret.

En aquesta foto veureu el moment en que seguint les indicacions de les autoritats ambientals, es prenen mides d'una àliga cuabarrada (Aquila fasciata) per poder posar-li un sistema de seguiment que ens permetrà saber per on s'ha mogut durant els propers dotze mesos. Gràcies a aquest seguiment, l'administració podrà valorar la incidència que podria tenir un dels parcs fotovoltaics que estem tramitant, en aquesta parella d'àligues en concret.

Mesurant l'àliga

Últimes notícies